Data i miejsce:  29-31 sierpnia 2022 – Zielona Góra-Drzonków

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Zielonogórski Klub Sportowy 

Klasyfikacja:

 • Indywidualna  K/M – pięciobój nowoczesny
 • Sztafety MIX – pięciobój nowoczesny

Sprawy organizacyjne: 

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM (nowa formuła – półfinały i finały). W półfinałach startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy/czki. W finale A 18 najlepszych zawodników/czek.

Półfinały:

 • szermierka: runda rankingowa, 10 plansz, drużyny 2-osobowe, Runda bonusowa w grupach półfinałowych A i B bezpośrednio po rundzie rankingowej
 • pływanie: pływalnia 50m / 8 torów – grupy półfinałowe A i B
 • laser run: strzelnica: 36+2 stanowiska, trasa biegu: okrążenie 600m, handicap, nawierzchnia trawa, szuter, nawierzchnia na parkurze – grupy półfinałowe A i B

Finały:

 • jazda konna: parkur, 10 przeszkód (12 skoków) 
 • szermierka: runda bonusowa
 • pływanie: pływalnia 50m / 6 torów
 • laser run: strzelnica: 18+2 stanowiska, trasa biegu: okrążenie 600m, handicap w grupach, nawierzchnia trawa, szuter, nawierzchnia na parkurze

Sztafety MIX:

 • klub zgłasza sztafety klubowe, a z zawodników “bez pary” zostaną wylosowane sztafety międzyklubowe
 • jeżeli liczba sztafet przekroczy 12, ostatnią konkurencją będzie jazda konna, w której prawo startu będzie miało pierwsze 12 sztafet po 4 konkurencjach

 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia 
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi:
  • 40,00 zł. 4-bój
  • 60,00 zł. 5-bój

W celu zapewnienia sportowcom jak najlepszych warunków i bezpieczeństwa pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przesłanie go wszystkim uczestnikom

 • na zawodach obowiązywać będą wytyczne UIPM odnośnie zabezpieczenia zawodów (tutaj)
 • w biurze zawodów mogą przebywać tylko upoważnione osoby (trenerzy , sędziowie, obsługa zawodów)
 • więcej szczegółów na konferencji technicznej

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2022 r.
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 26.08.2022 r.  na adres e-mail: pentathlonpl@gmail.com . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zmiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości czterokrotnej opłaty startowej (120/200 pln)

Ramowy program zawodów:

Niedziela – konferencja techniczna (21:00), 

Poniedziałek – półfinały K/M  

Wtorek – finały K/M

Środa – sztafety MIX

Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

Kontakt z LOC:

Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków

66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20

telefon +48 503 993 961

email: zks1@op.pl

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Dział Obsługi Klienta WOSiR Drzonków

Tel. 683214312 lub 683214310  http://drzonkow.pl/PL/870/CENTRUM_OBSLUGI_KLIENTA/

Ze sportowym pozdrowieniem – Organizator

Mistrzostwa Polski Seniorów – 28-31.08.2022 – Zielona Góra-Drzonków – komunikat organizacyjny